Đăng ký

Giải câu 8 Trang 63- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Trọng lượng riêng của không khí được xác định bằng công thức:

               \(d=\dfrac{10.m}{V}\)

     Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m không thay đổi nhưng thể tích V tăng do đó d giảm. Vì vậy, trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí lạnh: không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.