Đăng ký

Giải bài 20.8 Trang 64- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Cả ba phương án A, B, C đều sai.