Đăng ký

Giải câu 4 Trang 63- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, làm nhiệt độ của bình và không khí trong bình cũng hạ xuống nên co lại.