Đăng ký

Giải câu 6 Trang 63- Sách giáo khoa Vật lí 6

Từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a) Thể tích khí trong bình tăng khi khí nóng lên.

b) Thể tích khí trong bình giảm khi khí lạnh đi.

c) Chất rắn nở ra vì nhiệt ít nhất, chất khí nở ra vì nhiệt nhiều nhất.