Đăng ký

Giải bài 20.3 Trang 63 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Khối lượng riêng.

- Hình 20.1: Khi áp chặt tay vào bình, không khí trong bình nóng lên, nở ra. Do đó giọt nước màu sẽ di chuyển về phía tay phải.

- Hình 20.2: Khi áp chặt tay vào bình, không khí trong bình nóng lên, nở ra. Do đó sẽ có một lượng không khí thoát ra ở đầu ống thủy tinh, tạo ra những bọt khí nổi lên trên mặt nước.