Đăng ký

Giải câu 7 Trang 66- Sách giáo khoa Vật lí 6

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép.