Đăng ký

Giải bài 21.14 Trang 68- Sách bài tập Vật lí 6

     Khi đèn hoặc vật tẩm dầu được đốt lên thì không khí trong khung hình trụ nóng lên, nở ra, thể tích tăng lên và nhẹ đi, khối lượng khí nhẹ này đẩy đèn trời bay lên cao.