Đăng ký

Giải câu 2 Trang 65- Sách giáo khoa Vật lí 6

Hiện tượng chốt ngang bị gãy chứng tỏ khi dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản sẽ gây ra một lực rất lớn.