Đăng ký

Giải bài 21.5 Trang 66- Sách bài tập Vật lí 6

     Trước tiên phải nung nóng đai sắt cho đai nở ra để lắp vào bánh xe, sau đó nhúng bánh xe đã lắp đai và nước lạnh làm cho đai co lại và xiết chặt vào bánh xe.