Đăng ký

Giải bài 21.9 Trang 67- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Quả bóng bàn.