Đăng ký

Giải câu 3 Trang 65- Sách giáo khoa Vật lí 6

Vật rắn khi gặp lạnh co lại, nếu bị ngăn cản, cũng gây ra một lực rất lớn.