Đăng ký

Giải bài 21.6 Trang 67- Sách bài tập Vật lí 6

     Khi nhiệt độ cao, cả ống đồng thau và que thép đều nở dài ra nhưng ống đồng thau dài ra nhiều hơn kéo que thép nối với van xuống phía dưới đóng bớt đường dẫn ga vào. Do đó, lượng ga vào lò sẽ giảm và nhiệt độ của lò cũng giảm.