Đăng ký

Giải câu 9 Trang 67- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Băng kép đang thẳng, nếu làm cho băng kép lạnh đi thì nó bị cong về phía thanh đồng vì thanh đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.