Đăng ký

Giải bài 21.13 Trang 68 - Sách bài tập Vật lí 6

     Vì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn giấy nên khi giữ chặt hai đầu băng thì lớp nhôm dài hơn lớp giấy sẽ bị cong lên và tách ra khỏi lớp giấy.