Đăng ký

Giải bài 21.1 Trang 66- Sách bài tập Vật lí 6

     Khi rót nước nóng ra khỏi phích sẽ có một lượng khí lạnh ở bên ngoài tràn vào phích. Nếu đậy nút vào ngay thì lượng không khí lạnh này sẽ bị nước nóng trong phích làm cho nóng lên, nở ra, do đó có thể làm bật nút phích ra.

     Để tránh hiện tượng này, sau khi rót nước nóng ra khỏi phích thì không nên đậy nút ngay mà phải chờ vài giây cho lượng khí lạnh tràn vào phích nóng lên, nở ra và thoát ra ngoài một phần rồi mới đậy nút lại.