Đăng ký

Giải câu 5 Trang 52 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Những thí dụ về sử dụng ròng rọc:

- Dùng ròng rọc cố định để kéo vật liệu xây dựng lên cao ở công trường dây dựng.

- Dùng ròng rọc cố định ở cần cẩu để cẩu các kiện hàng ở bến cảng, kho hàng,...

- Dùng ròng rọc cố định ở xe đạp để quay xích xe đạp.

- Dùng ròng rọc cố định để kéo cờ ở cột cờ.