Đăng ký

Giải câu 1 Trang 62 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Khi bàn tay áp vào bình cầu, có hiện tượng: giọt nước màu di chuyển lên phía trên ống thủy tinh.

Hiện tượng này chứng tỏ thể tích của không khí đã tăng lên khi nóng lên.