Đăng ký

Giải câu 1 trang 65- Sách giáo khoa Vật lí 6

Khi nóng lên, thanh thép nở (dài ra) làm chốt ngang bị gãy.