Đăng ký

Giải câu 3 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Định luật về giới hạn quang điện (Định luật quang điện thứ nhất):

     Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật êlectron ra khỏi một kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

shoppe