Đăng ký

Giải câu 11 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn A. Canxi.

     Từ bảng 30.1 SGK, ta có giới hạn quang điện của canxi, natri, kali, xesi lần lượt là:

                 \(\lambda_{01}=0,75\mu m; \lambda_{02}=0,5 \mu m; \lambda_{03}=0,55 \mu m; \lambda_{04}=0,66 \mu m.\)

     Ta thấy khi chiếu ánh sáng có bước sóng \(\lambda=0,75\mu m=\lambda_{01}\) thì hiện tượng quang điện chỉ xảy ra với canxi.