Đăng ký

Giải câu 5 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Lượng tử năng lượng là lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng \(hf.\)

     Lượng tử năng lượng kí hiệu là \(\varepsilon\) và được tính bằng công thức:

            \(\varepsilon=hf\)