Đăng ký

Giải câu 1 Trang 154 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang vì khi êlectron bật ra khỏi tấm kẽm thì sẽ bị điện tích dương hút lại, do đó điện tích trên tấm kẽm không thay đổi, như vậy góc lệch của kim điện kế không thay đổi.