Đăng ký

Giải câu 8 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn:

     Theo Anh-xtanh, mỗi lần nguyên tử hay phân tử ở bề mặt kim loại hấp thụ một phôtôn thì nó dùng năng lượng này vào hai việc:

     - Cung cáp năng lượng A để bật êlectron ra khỏi liên kết với hạt nhân nguyên tử. Năng lượng này được gọi là công thoát.

     - Phần năng lượng còn lại biến thành động năng của êlectron khi bật khỏi kim loại.

     Như vậy, theo định luật bảo toàn năng lượng thì \(\varepsilon \ge A.\)

     Vì \(\varepsilon=hf=\dfrac{hc}{\lambda}\) nên \(\lambda \le \dfrac{hc}{A}\)

     Đặt \(\lambda_0=\dfrac{hc}{A}\) là giới hạn quang điện của kim loại đang xét.

     Ta suy được điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là \(\lambda \le\lambda_0.\)

     Như vậy, công thức tính công thoát của kim loại là: \(A=\dfrac{hc}{\lambda}\).