Đăng ký

Giải câu 2 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Hiện tượng ánh sáng làm bật êlectron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện.

shoppe