Đăng ký

Giải câu 10 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. \(\lambda=0,4 \mu m.\)

     Từ bảng 30.1 SGK, ta thấy giới hạn quang điện của đồng là \(\lambda_0=0,3 \mu m < \lambda=0,4 \mu m\) nên khi chiếu ánh sáng có bước sóng \(\lambda=0,4 \mu m\) vào mặt tấm đồng thì hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra.

shoppe