Đăng ký

Giải câu 2 Trang 156 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Theo quan điểm thông thường Theo giả thuyết của Plăng

Năng lượng được hấp thụ và bức xạ liên tục.

Sự phát xạ và hấp thụ năng lượng trao đổi có thể nhỏ bao nhiêu cũng được.

Năng lượng mà một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị xác định bằng tích \(hf.\)

Lượng năng lượng trao đổi phải là một bội số của \(hf.\)

 

shoppe