Đăng ký

Giải câu 7 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. Mỗi phôtôn ứng với một lượng tử năng lượng của dòng ánh sáng và được coi như một hạt ánh sáng.

shoppe