Đăng ký

Giải bài 97 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Dùng ba chữ số 4, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Số đó chia hết cho 2 ;     b) Số đó chia hết cho 5

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Để chia hết cho 2, số đó phải có tận cùng là 0 hoặc 4.

Nếu chữ số tận cùng là 0, ta có hai số: 450, 540.

Nếu chữ số tận cùng là 4, ta có số : 504.

b) Để chia hết cho 5, số đó phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Nếu chữ số tận cùng là 0, ta có hai số: 540, 450.

Nếu chữ số tận cùng là 5, ta có số: 405.