Đăng ký

Giải bài 100 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào?

Ô tô đầu tiên ra đời năm n = abbc trong đó n ⋮ 5 và a, b, c ∈ {1, 5, 8} (a, b, c khác nhau).

Hướng dẫn giải

Giải:

\(n \vdots 5\) nên c = 5.n là năm ô tô đầu tiên ra đời nên a = 1. Do đó b = 8 vì a, b, c khác nhau.

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

shoppe