Đăng ký

Giải bài 95 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền chữ số vào dấu * để được số 54* thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2 ;    b) Chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 540; 542; 544; 546; 548;         b) 540; 545.