Đăng ký

Giải bài 66 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Ta biết \(11^2=121; 111^2=12321.\)

Hãy dự đoán \(1111^2\) bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Vị trí của các chữ số ở kết quả có gì đặc biệt?

\(11^2=121= \) 1  2  1;              \(111^2=12321= \) 1  2  3  2  1

Giải:

\(1111^2=1234321\).

shoppe