Đăng ký

Giải bài 59 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Hướng dẫn giải

a) Bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

Giải bài 59 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b)

27 = 3.3.3 = \(3^3\)

125 = 5.5.5 = \(5^3\)

216 = 6.6.6 = \(6^3\)

shoppe