Đăng ký

Giải bài 62 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tính: \(10^2, 10^3,10^4,10^5,10^6\)

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0
 12 chữ số 0
Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(10^2=100;\)                   \(10^3=1000;\)

\(10^4=10000;\)                    \(10^5=100000;\)

\(10^6=1000000.\)

b) \(1000=10^3;\)                  \(1000000=10^6;\)

1 tỷ = \(10^9;\)                         \(1000000000000=10^{12}\).

shoppe