Đăng ký

Giải bài 61 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

        8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Hướng dẫn giải

Giải:

\(8=2^3\);                          \(16=4^2=2^4;\)

\(27=3^3;\)                         \(64=8^2=4^3=2^6;\)

\(81=9^2=3^4;\)                \(100=10^2.\)

shoppe