Đăng ký

Giải bài 63 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu Đúng Sai
a) \(2^3.2^2=2^6\)    
b) \(2^3.2^2=2^5\)    
c) \(5^4.5=5^4\)    

 

Hướng dẫn giải
Câu Đúng Sai
a) \(2^3.2^2=2^6\)   x
b) \(2^3.2^2=2^5\) x  
c) \(5^4.5=5^4\)   x