Đăng ký

Giải bài 50 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Dùng các số 2, 9 và phép toán "+", "-" điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần.

Giải bài 50 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thử điền vào ô trống ở dòng 1, cột 1 các số 2 và 9 rồi từ đó suy các ô còn lại.

Giải:

Thử điền vào ô trống ở dòng 1, cột 1 các số 2 và 9 rồi từ đó suy các ô còn lại.

Ta được bảng sau:

 

Giải bài 50 trang 82 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6