Đăng ký

Giải bài 48 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài
0 - 7 = ?; 7 - 0 = ?; a - 0 = ?; 0 - a = ?
Hướng dẫn giải

Giải:

0 - 7 = 0 + (-7) = -7;                7 - 0 = 7

a - 0 = a;                                 0 - a = 0 + (-a) = -a.