Đăng ký

Giải bài 52 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.

Hướng dẫn giải

Giải:

(-212) – (-287) = (-212) + 287 = 75

Ác-si-mét thọ 75 tuổi.

shoppe