Giải bài 36 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô ...

Hướng dẫn giải

Giải:

N. \(\dfrac{2}{10};\dfrac{3}{10};\dfrac{4}{10};\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2};\)                  M. \(\dfrac{8}{12};\dfrac{9}{12};\dfrac{10}{12};\dfrac{11}{12};\)

H. \(\dfrac{2}{12};\dfrac{3}{12};\dfrac{4}{12};\dfrac{5}{12};\)                          S. \(\dfrac{4}{18};\dfrac{5}{18};\dfrac{6}{18};\dfrac{7}{18};\)

Y. \(\dfrac{2}{40};\dfrac{5}{40};\dfrac{8}{40};\dfrac{11}{40};\)                           A. \(\dfrac{2}{14};\dfrac{5}{14};\dfrac{8}{14};\dfrac{11}{14};\)

O. \(\dfrac{9}{20};\dfrac{12}{20};\dfrac{15}{20};\dfrac{18}{20}=\dfrac{9}{10};\)                J. \(\dfrac{1}{18};\dfrac{4}{18};\dfrac{7}{18};\dfrac{10}{18}=\dfrac{5}{9}.\)

Điền các chữ vào ô trống ta được:

Hai di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là: Hội An và Mỹ Sơn.

Tags Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào? Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó

Có thể bạn quan tâm