Giải bài 36 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô ...

Hướng dẫn giải

Giải:

N. \(\dfrac{2}{10};\dfrac{3}{10};\dfrac{4}{10};\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2};\)                  M. \(\dfrac{8}{12};\dfrac{9}{12};\dfrac{10}{12};\dfrac{11}{12};\)

H. \(\dfrac{2}{12};\dfrac{3}{12};\dfrac{4}{12};\dfrac{5}{12};\)                          S. \(\dfrac{4}{18};\dfrac{5}{18};\dfrac{6}{18};\dfrac{7}{18};\)

Y. \(\dfrac{2}{40};\dfrac{5}{40};\dfrac{8}{40};\dfrac{11}{40};\)                           A. \(\dfrac{2}{14};\dfrac{5}{14};\dfrac{8}{14};\dfrac{11}{14};\)

O. \(\dfrac{9}{20};\dfrac{12}{20};\dfrac{15}{20};\dfrac{18}{20}=\dfrac{9}{10};\)                J. \(\dfrac{1}{18};\dfrac{4}{18};\dfrac{7}{18};\dfrac{10}{18}=\dfrac{5}{9}.\)

Điền các chữ vào ô trống ta được:

Hai di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là: Hội An và Mỹ Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 37 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

HƯỚNG DẪN: Nếu các phân số chưa có cùng mẫu số thì quy đồng các phân số đó. Trong các phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. GIẢI: a \\dfrac{11}{13}<\dfrac{10}{13}<\dfrac{9}{13}<\dfrac{8}{13}<\dfrac{7}{13};\ b Quy đồng mẫu các phân số đã cho, ta có: \\dfrac{1}{3}=\dfrac{12

Giải bài 34 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

HƯỚNG DẪN: Rút gọn các phân số chưa tối giản. GIẢI: a \\dfrac{5}{5}=1\ nên \\dfrac{5}{5}=\dfrac{7}{7};\dfrac{8}{7};\ b \3=\dfrac{3.30}{1.30}=\dfrac{90}{30};\dfrac{3}{5}=\dfrac{3.6}{5.6}=\dfrac{18}{30};\dfrac{5}{6}=\dfrac{5.5}{6.5}=\dfrac{25}{30};\ c \\dfrac{9}{7}=\dfrac{9.15}{7.15}=\dfrac{135}{105};

Giải bài 35 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

GIẢI: a \\dfrac{15}{90}=\dfrac{1}{6};\dfrac{120}{600}=\dfrac{1}{5};\dfrac{75}{150}=\dfrac{1}{2}\ \\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{30};\dfrac{1}{5}=\dfrac{6}{30};\dfrac{1}{2}=\dfrac{15}{30}.\ b \\dfrac{54}{90}=\dfrac{3}{5};\dfrac{180}{288}=\dfrac{5}{8};\dfrac{60}{135}=\dfrac{4}{9};\ \\dfrac{3}{5}=\dfrac{216}{

Giải bài 79 trang 108 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Áp dụng định lí Pitago trong hình vuông ABC, ta có: \AC^2 = AB^2 + BC^2 = 3^2 + 3^2 = 18\ \=> AC = \sqrt{18}\ b Tương tự :  \AC^2 = AD^2 + DC^2 = 2AD^2\ \=> AD^2 = \dfrac{AC^2}{2} = \frac{2^2}{2} = 2\ \=> AD = \sqrt{2}\