Đăng ký

Giải bài 36 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Cho dãy các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô ...

Hướng dẫn giải

Giải:

N. \(\dfrac{2}{10};\dfrac{3}{10};\dfrac{4}{10};\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2};\)                  M. \(\dfrac{8}{12};\dfrac{9}{12};\dfrac{10}{12};\dfrac{11}{12};\)

H. \(\dfrac{2}{12};\dfrac{3}{12};\dfrac{4}{12};\dfrac{5}{12};\)                          S. \(\dfrac{4}{18};\dfrac{5}{18};\dfrac{6}{18};\dfrac{7}{18};\)

Y. \(\dfrac{2}{40};\dfrac{5}{40};\dfrac{8}{40};\dfrac{11}{40};\)                           A. \(\dfrac{2}{14};\dfrac{5}{14};\dfrac{8}{14};\dfrac{11}{14};\)

O. \(\dfrac{9}{20};\dfrac{12}{20};\dfrac{15}{20};\dfrac{18}{20}=\dfrac{9}{10};\)                J. \(\dfrac{1}{18};\dfrac{4}{18};\dfrac{7}{18};\dfrac{10}{18}=\dfrac{5}{9}.\)

Điền các chữ vào ô trống ta được:

Hai di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là: Hội An và Mỹ Sơn.