Đăng ký

Giải bài 32 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

Hướng dẫn giải

Giải:

a) BCNN(7, 9, 21) = 63

Thừa số phụ: 9; 7; 3

\(\dfrac{-4}{7}=\dfrac{-4.9}{7.9}=\dfrac{-36}{63};\)      \(\dfrac{8}{9}=\dfrac{8.7}{9.7}=\dfrac{56}{63};\)      \(\dfrac{-10}{21}=\dfrac{-10.3}{21.3}=\dfrac{-30}{63}\)

b) Mẫu số chung: \(2^3.3.11\)

\(\dfrac{5}{2^2.3}=\dfrac{5.22}{2^2.3.22}=\dfrac{110}{264};\dfrac{7}{2^3.11}=\dfrac{7.3}{2^3.11.3}=\dfrac{21}{264}.\)