Đăng ký

Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

Cho các dãy phân số sau:

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được \({2 \over {10}},{3 \over {10}},{4 \over {10}}\) nên phân số thứ tư là \({5 \over {10}}\) . Nó có dạng tối giản \({1 \over 2}\) , do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số  \({1 \over 2}\) trên hình 6.

Hình 6

Hướng dẫn giải

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội cung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ta phải viết tiếp vào dãy số như sau:

\(N.\,\,\,\,\frac{2}{{10}};\frac{3}{{10}};\frac{4}{{10}};\frac{5}{{10}}\)

Điền chữ N vào ô \(\frac{5}{{10}} = \frac{1}{2}\)

\(M.\,\,\,{8 \over {12}};{9 \over {12}};{{10} \over {12}};{{11} \over {12}}\)

Điền chữ N vào ô \(\frac{11}{{12}} \)

\(H.\,\,{2 \over {12}};{3 \over {12}};{4 \over {12}};{5 \over {12}}\)

Điền chữ H vào ô \(\frac{5}{{12}} \)

\(S.\,\,{4 \over {18}};{5 \over {18}};{6 \over {18}};{7 \over {18}}\)

Điền chữ S vào ô \(\frac{7}{{18}} \)

\(Y.\,\,{2 \over {40}};{5 \over {40}};{8 \over {40}};{{11} \over {40}}\)

Điền chữ Y vào ô \(\frac{11}{{40}} \)

\(A.\,\,\,{2 \over {14}};{5 \over {14}};{8 \over {14}};{{11} \over {14}}\)

Điền chữ A vào ô \(\frac{11}{{14}} \)

\(O.\,\,{9 \over {20}};{{12} \over {20}};{{15} \over {20}};{{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\)

Điền chữ O vào ô \(\frac{9}{{10}} \)

\(I.\,\,{1 \over {18}};{4 \over {18}};{7 \over {18}};{{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)

Điền chữ I vào ô \(\frac{5}{{9}} \)

Ta có đáp án: Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

shoppe