Đăng ký

Giải bài 23 trang 113 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải bài 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                            Hình 31

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu điểm M thuộc tia Ox (M khác 0) thì hai tia Ox và OM trùng nhau.

Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy là họ tia đối nhau.

Giải:

a) Xét riêng những tia cùng gốc M, ta có những tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

Xét riêng từng tia cùng gốc N, ta có những tia trùng nhau là NP, NQ.

Vậy những tia trùng nhau là: MN, MP, MQ; NP, NQ.

b) Những tia đối nhau là: MN, NM; NM, MP.

c) Hai tia gốc P đối nhau là: PN, PQ.