Đăng ký

Giải bài 3 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho. 

   b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm số nào nghịch biến? Vì sao?

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

   Đồ thị hàm số y=a.x là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0,0) và điểm A(1,a).

   Giải: 

   a) Bảng giá trị của hai hàm số y=2x và y=-2x 

   

x 0 1
y=2x 0 2
y=-2x 0 -2

 

   - Vẽ đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1;2) ta được đồ thị của hàm số: y=2x.

  - Vẽ đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0,0) và điểm B(1;-2) ta được đồ thị của hàm số y=-2x.

   

   b) 

   - Khi giá trị của biến x tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số y=2x cũng tăng lên, do đó y=2x là hàm số đồng biến trên R.

   - Khi giá trị của biến x tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số

  y =-2x lại giảm đi, do đó y=-2x là hàm số nghịch biến trên R.

 

shoppe