Đăng ký

Giải bài 18 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm x trong hình  .

      

 

 

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn: 

- Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác:

    \(tg \alpha = \frac{cạnh \ đối}{cạnh \ kề}\)

 suy ra cạnh đối = cạnh kề x \(tg \alpha\) tính được AH.

 Áp dụng định lí Py-ta-go tính được x.

   Giải: 

 Xét   \(\Delta AHB\) vuông tại H, ta có:

\(tg B = \frac{AH}{BH} \Rightarrow AH= BH.tg B =BH \)

 \(tg 45^0=20.1 \Rightarrow AH =20.\)

 Áp dụng định lí Py-ta-go cho \(\Delta AHC\) vuông tại H, ta được:

   \(x= \sqrt{HA^2+HC^2}=\sqrt{20^2+21^2}=29\)

shoppe