Đăng ký

Giải bài 15 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

 Vận dụng các hệ thức lượng giác cơ bản ở bài 14( tr.77 SGK) 

   Giải:

   Ta có: \( \widehat{B}+\widehat{C}=90^0 \Rightarrow cos B =0.,8 \)

    Áp dụng: \(sin^2 C+ cos ^C =1 \Rightarrow cos^2 C = 1- sin^2C= 1- (0,8)^2 =0,36 \Rightarrow cos C = 0,6\)

   \(tg C = \frac{sin C}{cosC}=\frac{0,8}{0,6}=\frac{4}{3}; cotg C = \frac{sin C}{cos C}= \frac{0,6}{0,8}=\frac{3}{4}\)