Đăng ký

Giải bài 13 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Dựng góc nhọn α, biết:

   

 

Hướng dẫn giải

   Giải:

 a) ( Hình 19)

 - Dựng góc vuông xOy.

- Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=2.

- Dựng đường tròn (A;3) cắt tia Oy tại B.

 Ta thấy: sin \(\widehat{ABO}= \frac{OA}{AB}=\frac{2}{3}\)

 Suy ra: \( \widehat{ABO}= \alpha\)

   b) ( Hình 20)

 - Dựng góc vuông xOy.

- Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=1.

- Dựng đường tròn (A;2) cắt tia Oy tại B.

 Ta thấy: cos \(\widehat{OAB}= \frac{OA}{AB}=\frac{1}{2}\)

 Suy ra: \( \widehat{OAB}= \alpha\)

 

      c) (Hình 21)

 - Dựng góc vuông xOy.

- Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=3.

- Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB=4.

 Ta thấy: tg \(\widehat{ABO}= \frac{OA}{OB}=\frac{3}{4}\)

 Suy ra: \( \widehat{ABO}= \alpha\)

   

    d) ( Hình 22)

- Dựng góc vuông xOy.

- Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=3.

- Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB=2.

 Ta thấy: cotg \(\widehat{OAB}= \frac{OA}{OB}=\frac{3}{2}\)

 Suy ra: \( \widehat{OAB}= \alpha\)