Đăng ký

Giải bài 16 trang 77- Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho tam giác vuông có một góc \(60^0\)  và cạnh huyền có độ dài là 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc \(60^0\).

Hướng dẫn giải

  Hướng dẫn: 

Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác: 

   \(sin \alpha = \frac{cạnh đối}{cạnh huyền}\)

suy ra cạnh đối = cạnh huyền x \(sin \alpha\)

   Giải:

 \(sin B = \frac{AC}{BC} \Rightarrow AC= BC.sinB = 8\frac{\sqrt{3}}{2}= 4\sqrt{3}\)