Đăng ký

Giải bài 155 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho bảng:

a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN(a, b) 2      
BCNN(a, b) 12      
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 24      
a.b 24      

a) Điền vào các ô trống của bảng.

b) So sánh tích ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) với tích a.b

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng cách tìm ƯCLN và BCNN theo 3 bước.

Giải:

a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
ƯCLN(a, b) 2 10 1 50
BCNN(a, b) 12 3000 420 50
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 24 3000 420 2500
a.b 24 3000 420 2500

Nhận xét: ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) = a.b

shoppe