Đăng ký

Giải bài 151 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3, ... cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại:

a) 30 và 150 ;     b) 40, 28, 140 ;     c) 100, 120, 200

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số chính là số lớn nhất ấy.

Lưu ý: Có thể nhân số lớn nhất với một số để được số mới là bội của các số còn lại thì BCNN của các số là số mới đó.

Giải:

a) \(150 \vdots 30\) nên BCNN (30,150) = 150.

b) \(140.2=280, 280 \vdots 40, 280 \vdots 28\) nên BCNN(40, 28, 140) = 280.

c) \(200.3=600, 600 \vdots 100, 600 \vdots 120\)  nên BCNN(100, 120, 200) = 600.