Đăng ký

Giải bài 15 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 

Giải bài 15 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Hai số nguyên đối nhau có cùng một giá trị tuyệt đối.

Giải:

 

Giải bài 15 trang 73 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6